อยากมีเงิน
อยากมีรายได้
จบไปไม่ต้องรอโอกาส !!

“จุดเริ่มต้น การทำธุรกิจด้วยตัวคุณเอง เราเป็นผู้ช่วย เราเป็นผู้สร้าง”
สู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สมบูรณ์

NEWS...

เปิดรับสมัครนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการเข้าโครงการกองทุนตั้งตัวได้
รุ่นที่ 1

UBI ชวนสมัครเป็นเถ้าแก่

มจษ.หนุนปั้นนักธุรกิจหน้าใหม่

More..