gallery

          • ผู้ประกอบการชาขลู่

          • ผู้ประกอบการเม็ดชาไข่มุก

          • ผู้ประกอบการสระว่ายน้ำ

          • รูปประชุมแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการ

          • รูปประชุมอบรมTOT

          • รูปประชุมอำนวยการ

          • รูปผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญพบสกอ

          • Chandrakasem Food Processing Plant

          • การเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ

          • การตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการเห็ด

          • การลงนาม 28 ธ.ค 55

          • ผู้ประกอบการสบู่สปาเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ

          • ศึกษาดูงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          • อบรมอาชีพให้แก่นักศึกษา