รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2560 และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 - วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง ธนาคารทหารไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ และงานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียดของข่าวประกาศ 

 

 

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat