เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
          ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน
                    Email : chandra.cru1@gmail.com
                    Facebook Fan page : https://www.facebook.com/Chandra.ac.th/
 
          สถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน
                    กุมภาพันธ์ 2560
 
          คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ipPhone 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้
 
ติดต่อ
Power By
Sakonrat