รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

 

ประวัติ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
 10 09 2558    พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม
10 08 2558    พิธีถวายพระพร
02 04 2558    พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
08 04 2558    มหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
18 03 2558    โครงการใส่ใจภูมิปัญญา  กิจกรรมอบรมมารยาทไทย
04 02 2558    โครงการใส่ใจภูมิปัญญา  กิจกรรมแกะสลัก

11 02 2558    โครงการใส่ใจภูมิปัญญา  กิจกรรมอบรมทำขนมไทย
15 01 2558    ขึ้นพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
11 10 2557    พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
24 12 2557    โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่
03 12 2557    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
                      และพิธีเทศ์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

10 09 2557    พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม
28 08 2557    โครงการใส่ใจภูมิปัญญา  กิจกรรมอบรมทำขนมไทย
18 08 2557    โครงการใส่ใจภูมิปัญญา กิจกรรมอบรมทำอาหารไทย
04 08 2557     พิธีถวายพระพร
15 07 2557    โครงการใส่ใจภูมิปัญญา  กิจกรรมอบรมความเป็นไทยนางกุลชไม สืบฟัก
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Email : culturecru@gmail.com
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-541-7049     Email : culturecru@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/culturecru