ประวัติ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

2016-08-10 เรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2016-07-15 ขอเชิญประกวดเรียงความในหัวข้อ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of Love”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

2016-06-09 เรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2016-06-01        แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
                       แผนโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

2015-09-01

นางกุลชไม สืบฟัก
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Email : culturecru@gmail.com
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-541-7049     Email : culturecru@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/culturecru